Przecinarki metalograficzne

Materiałografia » Przecinarki metalograficzne

Wielkość i geometria części poddanej badaniom często wymaga przecięcia na mniejsze elementy lub charakter badań determinuje dokładne miejsce z którego należy pobrać próbkę. Przecinarki metalograficzne firmy ATM są idealne do tego zadania, ponieważ pomyślne przygotowanie próbki zaczyna się od precyzyjnego, pozbawionego odkształcenia i zmian termicznych wycięcia próbki.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dobrać odpowiedni rodzaj ściernicy dla materiału, który będziemy cieli. Należy również zwrócić uwagę na dobór parametrów cięcia takich jak: prędkość cięcia, sposób wejścia ściernicy w materiał, intensywność chłodzenia itd… Dobór odpowiednich parametrów nie tylko optymalizuje proces cięcia, niweluje możliwość wystąpienia uszkodzeń cieplnych ale również pozwala na racjonalizacje zużycia tarcz ściernych (ściernic). Wszystkie przecinarki metalograficzne firmy ATM pozwalają na łatwą zmianę parametrów cięcia tak aby znaleźć „nasze” ustawienia dla ciętych próbek. Nasza firma zapewnia również szeroką gamę tarcz do cięcia wszystkich rodzajów materiałów. Przecinarki metalograficzne firmy ATM są standardowo wyposażone w wydajny układ chłodzenia w obiegu zamkniętym aby na żadnym etapie cięcia detal nie uległ przegrzaniu.

Szeroki wachlarz narzędzi do mocowania (zacisków) próbek zapewnia rozwiązania dla każdego rodzaju produkowanych części.