Brillant 230

Opis

BRILLANT 230 to prze­ci­narka do cię­cia na mokro z pre­cy­zyj­nym, dyna­micz­nym, ręcz­nym ruchem tar­czy do pró­bek o śred­nicy do 110 mm. Prze­stronna komora cię­cia umoż­li­wia różne warianty moco­wa­nia. Solidna alu­mi­niowa kon­struk­cja maszyny do cię­cia jest wypo­sa­żona w otwory po pra­wej i lewej stro­nie do cię­cia dłu­gich elementów.

Cechy urządzenia

Ścier­nicaDo Ø 300 mm/12″
Max. wiel­kośc detaluØ 110 mm
Pier­ścień osadczyØ 32 mm
Oś Y (posuw pionowy)125 mm
Stół WxD380 x 250 mm, stainless
Rowki12 mm
Przy­łą­cze6 kVA
Moc sil­nika4 kW S1
Pręd­kość obrotowa2750 rpm
Wymiary W x H x D830 x 640 x 670 mm

Do pobrania

brochure_cutting_brillant230_en