Qcut 150A

Opis

Qcut 150 A to ela­styczna prze­ci­narka pre­cy­zyjna, która jest sto­so­wana z tar­czami do cię­cia o śred­nicy do 203 mm/8”.
Kom­pak­towy model nabla­towy umoż­li­wia auto­ma­tyczne i ręczne cię­cie za pomocą ergo­no­micz­nej dźwi­gni. Opcjo­nalne ramię mocu­jące z wbu­do­wa­nym czuj­ni­kiem siły zapew­nia cię­cia bez defor­ma­cji dzięki pre­cy­zyj­nej, ste­ro­wa­nej siłą posuwu.

Cechy urządzenia

Ścier­nicaØ 75 – 203 mm/8″
Pręd­kość obrotowazmienna 300 – 3000 rpm
Max. wiel­kośc detaluØ 40 mm
Pier­ścień osadczyØ 12.7 mm
Zmienna war­tość siły tnącej0 – 10 N
Posuw0,01 – 20 mm/s (auto­ma­tic)
Oś Y (posuw pionowy)120 mm (ręczny / automatyczny)
Oś Z (posuw prawo-lewo)25 mm (ręczny)
Dokład­ność prze­suwu stołu w osi Z0.005 mm
Moc sil­nika0.37 kW (S1)
Przy­ła­cze0.75 kVA
Wymiary W x H x D545 x 391 x 566 mm
Waga~ 45 kg

Do pobrania

bro­chu­re­_cut­ting_Qcu­t150A-en

brochure_cutting_qcut150A_image_en

bro­chu­re­_cut­ting_qcut_150_M-A_i­ma­ge­_en