OPAL 410

Opis

OPAL 410 to w pełni hydrau­liczna, chło­dzona wodą prasa do inklu­do­wa­nia. Sekwen­cja pro­cesu jest wyko­ny­wana auto­ma­tycz­nie. Zespoły form można wymie­niać szybko i bez uży­cia narzędzi.

Solidna alu­mi­niowa kon­struk­cja jest malo­wana prosz­kowo. Dzięki solid­nej kon­struk­cji i sys­te­mowi hydrau­licz­nemu QATM, hałas pracy prasy do inklu­do­wa­nia na gorąco jest zmi­ni­ma­li­zo­wany. Nasz obszerny wybór zespo­łów form od Ø 25,2 – 40 mm i różne metody ciśnie­niowe umoż­li­wiają opty­malne zamo­co­wa­nie próbki. Za pomocą prze­kładki można wypro­du­ko­wać dwa zgłady jednocześnie.

Cechy urządzenia

Max ilość cylindrówJeden
Śred­nice cylindrówØ 25.2 – 40 mm
Sys­tem zamykaniaPod­no­szony na zamek
Zakres tem­pe­ra­tury20 – 200°C
Czas grza­niaNastawny
Czas chło­dze­niaNastawny
Ciśnie­nie0 do 450 bar
Moc grzew­cza2000 W
Wymiary W x H x D (wer­sja podstawowa)402 x 382 x 563 mm
Waga~ 50 kg

Do pobrania

brochure_mounting_opal410_en