Wilmad Labglass, USA

Pro­po­nuje sze­roki wybór apa­ra­tów do desty­la­cji, kra­nów, reak­to­rów, pro­bó­wek – Cor­ninga oraz wiele innych szkla­nych zesta­wów laboratoryjnych.

https://sp-wilmadlabglass.com