US Biological

Bogata oferta prze­ciw­ciał, odczyn­niki do klo­no­wa­nia (wek­tory, star­tery, adap­tery), pożywki, czyn­niki wzro­stu, testy typu ELISA, zestawy do bada­nia apop­tozy, zestawy do bada­nia aktyw­no­ści fos­fo­ry­la­cji, pek­tyny, pre­pa­raty tkankowe.

https://www.usbio.net