MILLIPORE

Dys­try­bu­cja pro­duk­tów w zakre­sie pre­pa­ra­tyki labo­ra­to­ryj­nej. Fil­tra­cja ste­rylna, fil­tra­cja nie­ste­rylna, ultra­fil­tra­cja, zagęsz­cza­nie, oczysz­cza­nie. Mem­brany: trans­fer, blot­ting, pompy próżniowe.