Kingfisherbiotech

Oferta pro­duk­tów skie­ro­wa­nych do badań w dzie­dzi­nie wete­ry­na­rii. Gatunki: kura, bydło, świ­nia, konio­wate, ale rów­nież indyk, koto­wate, pso­wate i inne.

https://www.kingfisherbiotech.com