Hartmann Analytic GmbH

Bogata oferta odczyn­ni­ków izo­to­po­wych, prze­zna­czo­nych do prac labo­ra­to­ryj­nych w zakre­sie bio­lo­gii mole­ku­lar­nej i nie tylko, dostępna w sze­ro­kiej gamie zna­ko­wań [3H, 14C, 32P, 33P, 35S, 51Cr, 125I].

https://www.hartmann-analytic.de