Bibby Scientific Ltd

Urzą­dze­nia labo­ra­to­ryjne STUART są pokryte powłoką anty­bak­te­ryjną. Ofe­ru­jemy inku­ba­tory, łaź­nie wodne, wytrzą­sarki, bloki grzew­cze, piece do hybry­dy­za­cji i inne urzą­dze­nia nie­zbędne w pracy labo­ra­to­riów biologiczno-chemicznych.

http://www.stuart-equipment.com