Bethyl Laboratories

Oferta wyso­kiej jako­ści prze­ciw­ciał poli­klo­nal­nych pierw­szo- i dru­go­rzę­do­wych do róż­nych apli­ka­cji, prze­ciw­ciała epi­tope Tag, ELISA kits. Ponadto w ofer­cie acces­sory kits (Elisa, IHC, Western Blot acces­sory kit, suro­wice refe­ren­cyjne, loading controls.

https://www.bethyl.com