Ancell

Firma od 1992 spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji wyso­kiej jako­ści odczyn­ni­ków do badań w zakre­sie immu­no­lo­gii. Ofe­ruje prze­ciw­ciała ludz­kie i mysie, rów­nież sko­niu­go­wane z róż­nymi znacz­ni­kami, kon­trole izo­ty­powe, białka rekombinowane

https://www.ancell.com