Ambeed

Obszerny kata­log ok. 60 tys pro­duk­tów, w tym ele­menty budul­cowe, zaawan­so­wane pół­pro­dukty, inhi­bi­tory, aminokwasy/peptydy, katalizatory/ligandy, pro­dukty natu­ralne i nukle­otydy itp.

https://ambeed.com