StressMarq

Dostawcy » StressMarq

StressMarqFirma specjalizująca się w produkcji przeciwciał, białek i zestawów na płytkach ELISA związanych w głównej mierze z badaniami stresu oksydacyjnego i szoku termicznego. Odczynniki tej firmy znajdują zastosowanie w badaniach nad procesami apoptozy, sygnalizacji komórkowej, modyfikacji post- translacyjnej, oraz transportem białek i obszarach pokrewnych.

Strona producenta

Oferta producenta