Rockland

Dostawcy » Rockland

RocklandPrzeciwciała Mab i Pab, gammaglobuliny, sterylne osocze i surowice, adjuwanty, cząstki biomagnetyczne (BMP), sprzężone z aktywnymi grupami chemicznymi lub przeciwciałami - służące do rozdziału rozmaitych biomolekuł.

Strona producenta

Oferta producenta