PhosphoSolutions

Dostawcy » PhosphoSolutions

PhosphoSolutionsOferta przeciwciał (Phospho-specific & pan antibodies) skierowanych do białek, które podlegają procesowi fosforylacji i defosforylacji, jak również oferta kinaz białkowych biorących udział w tych procesach.

Strona producenta