Cell Biolabs

Dostawcy » Cell Biolabs

Cell_biolabsAmerykańska firma biotechnologiczna produkująca odczynniki i zestawy do badań w zakresie funkcji komórki, jej stanów chorobowych, oraz mechanizmów działania struktur komórkowych. Zagadnienia odnoszą się zarówno do proteomiki, jak też genomiki. Zestawy Cell Biolabs wykorzystywane są laboratoriach badawczych uniwersytetów, instytutów, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych. Główne grupy produktów to: Cell Based Assays; Cell Signaling and Protein Biology; microRNA Analysis; Oxidative Stress / Damage; Pathogen and Toxin Assays; Stem Cell Research; Viral Expression.

Strona producenta