BPS Bioscience Inc.

Dostawcy » BPS Bioscience Inc.

BPS_BioscienceJest wiodącym producentem kinaz, fosfodiesteraz, fosfataz, demytelaz metylotransferaz , deacytelaz histonowych , poli (ADP-rybozo) polimeraz, enzymów szlaku białka ubikwityny i innych . BPS oferuje szeroką paletę enzymów rekombinowanych pod kątem badań nad lekami i oferta jest ciągle poszerzana. BPS oferuje usługi na zamówienie związane z ekspresją i wytwarzaniem białek w komórkach , jak też usługi w zakresie analizy biochemicznej ukierunkowanych procesów zachodzących w komórkach/ liniach komórkowych.

Strona producenta

Oferta producenta