BioTez

Dostawcy » BioTez

BioTezOferta firmy BioTez skierowana jest do laboratoriów badawczych , diagnostycznych i klinicznych. Koncentruje się głównie na grupie produktów z dziedziny immunologii i immunohistochemii w zakresie monitorowania i badań przeciwcial i ich analogów używanych w celach terapeutycznych - testy "recoveryELISA" Technologia wykorzystywana jest do monitorowania leków omalizumab, adalimumab oraz pochodnych będących w fazie rozwojowej. Ponadto firma specjalizuje się w ramach technologii "affinity chromatography" na rozdzielaniu, oczyszczaniu i wzbogacaniu witamin i mykotoksyn. W ofercie też znajdują się gotowe zestawy plytek oplaszczonych streptavidyną oraz inne molekuły i koniugaty w ramach "Biotin-Streptavidin-Systems" służące do detekcji i analizy protein, peptydów, fragmentów PCR, haptenów itp.

Strona producenta