AMSBIO

Dostawcy » AMSBIO

AMSBIOFirma AMSBIO dostarcza wysokiej jakości odczynniki do badań i diagnostyki obejmujące wiele obszarów badawczych takich jak: immunologia, biologia molekularna, genetyka, proteomika. wirusologia Oferta firmy obejmuje przeciwciała pierwszorzędowe, drugorzędowe, mikromacierze z przeciwciałami, przeciwciała do cytometrii przepływowej, kontrole izotypowe , zestawy ELISA. Ponadto w ofercie znajdują się: odczynniki do biologii molekularnej, białka rekombinowane, wypreparowane mrożone i parafinowe tkanki, odczynniki z zakresu biologii komórkowej, odczynniki do hodowli komórek. Uzupełnieniem oferty są też fragmenty lentowirusów, adenowirusów oraz sprzęt i odczynniki do elektroforezy i chromatografii.

Strona producenta