Abnova

Dostawcy » Abnova

abnovaAbnova jest jednym z większych na świecie producentów przeciwciał. Co miesiac w ofercie pojawia się 300 przeciwciał monoklonalnych mysich, oraz 200 poliklonalnych króliczych . Zasadniczym celem producenta jest oferowanie co najmniej jednego przeciwciała na dany aktywny gen w całym genomie ludzkim. Oprócz szerokiej gamy przeciwciał w ofercie znajdują się także : białka, peptydy, zestawy ELISA , sondy FISH, zestawy do izolacji kwasów nukleinowych oraz bogata biblioteka siRNA.

Strona producenta