Praska do inkludowania Opal 480 stanowi rozszerzenie oferty urządzeń do inkludowania. Urządzenie to zostało wzbogacone w stosunku do Opal 460 o możliwość uzyskania dużych opraw o przekroju poprzecznym zarówno kołowym jak i prostokątnym. Stanowi doskonałe rozwiązanie w laboratoriach, w których istnieje potrzeba uzyskania wysokiej jakości opraw dużych detali przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości oprawy.