TWARDOŚCIOMIERZE ROCKWELL’A

modele z jednym lub dwoma zakresami obciążeń do pomiaru twardości metodą Rockwell’a i/lub twardości  powierzchniowej metodą super Rockwell
modele analogowe, cyfrowe, cyfrowe w pełni automatyczne
 

Cyfrowe twardościomierze Rockwell’a

 
Przeliczanie wartości zmierzonej twardości
przeliczone wartości wg wybranej skali zgodnie z SAE(J-417b) i ASTM(E-140) podawane są na wyświetlaczu cyfrowym

Kwalifikacja wyniku pomiaru
możliwość zaprogramowania górnej i dolnej wartości dopuszczalnej. Ocena wyniku pomiaru (OK/NG) podawana jest automatycznie na wyświetlaczu

Specjalna procedura pomiarowa pomiaru twardości tworzyw sztucznych
funkcja standardowa, uruchomiana jednym przyciskiem, pozwala na pomiar twardości tworzyw sztucznych wg metody zgodnej z ASTM i JIS

Łatwe ustalanie obciążenia wstępnego
obciążenie wstępne jest łatwo ustalane bez konieczności obserwacji wyświetlacza cyfrowego. Właściwe położenie próbki sygnalizowane jest dźwiękowo oraz na wyświetlaczu diodowym LED

Automatyczne uruchomienie pomiaru
w trybie pracy „AUTO” pomiar zostaje wykonany automatycznie, gdy osiągnięte zostanie właściwe położenie próbki pod obciążeniem wstępnym. Jeśli obciążenie wstępne jest poza dopuszczalnym zakresem, pomiar automatyczny nie zostanie uruchomiony. Po wyłączeniu trybu „AUTO” pomiar uruchomiany jest ręcznie z panela sterującego.

Eksport danych pomiarowych
twardościomierze wyposażono standardowo w porty przesyłania danych Centronics i RS232C, do których można podłączyć drukarkę lub komputer.

Przyjazny w obsłudze panel sterujący
wszystkie parametry pomiaru, jak: wybrana skala twardości, czas przyłożenia obciążenia, wybrana skala przeliczania twardości, itp., można łatwo i wygodnie ustalać na dotykowym panelu sterującym z cyfrowym wyświetlaczem.