TWARDOŚCIOMIERZE VICKERS’A

Serii FV-100 / FV-300 / FV-810

precyzyjny pomiar mikrotwardości wg metody Vickers’a (HV) i Knoop’a (HK)

w modelach FV-810e i FV-810 dodatkowo pomiar Brinell’a (HB)
i współczynnika odporności na kruche pękanie (Kc)
 
Nowoczesny dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD (touch panel display)
wszystkie procedury, warunki i dane pomiarowe wyraźnie widoczne i łatwo dostępne
(modele FV-810e, FV-810)

Wybór sposobu sterowania i odczytu wyników
odczyt cyfrowy LED w modelu FV-300,
panele sterowania do wyboru: typ analogowy, cyfrowy z diodami LED, dotykowy panel ciekłokrystaliczny LCD

Pomiar wg metody Brinell'a
funkcja standardowa w modelach FV-810. Do pomiaru konieczne dodatkowe wyposażenie we wgłębnik kulisty ø 1mm
(modele FV-810e, FV-810)

Pomiar współczynnika odporności na kruche pękanie (Kc)
pomiar wg autoryzowanej metody zgodnej z normą
JIS R 1607/IF  (modele FV-810e, FV-810)

 Precyzyjne i czytelne linie pomiarowe
linie pomiarowe o grubości 0,04 mm zapewniają czytelny i dokładny pomiar.

  4 obiektywy pomiarowe
wszystkie modele standardowo wyposażone są w głowicę z dwoma obiektywami i jednym wgłębnikiem. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest nowa głowica, w której można zamontować do czterech obiektywów

  2 wgłębniki do pomiarów HV i HK
w dodatkowo dostępnej nowej głowicy istnieje możliwość montażu do dwóch wgłębników. Możliwe jest wykonywanie pomiarów Vickersa i Knoopa bez konieczności wymiany wgłębnika w głowicy

 Głowica obracana automatycznie
w modelach z tą funkcją naciśnięcie tylko jednego przycisku START zapewnia automatyczne wykonanie całej sekwencji pomiarowej, tzn.: głowica obraca się do położenia wykonania odcisku, odcisk zostaje wykonany i głowica wraca w położenie do pomiaru obiektywem pomiarowym. (modele FV-100, FV-300, FV-810)

 Nowoczesne sterowanie mikroprocesorowe
-duża pamięć wewnętrzna, o pojemności do 999 danych pomiarowych
-wyświetlanie wartości obciążenia w jednostkach SI lub kG (kilogram siły)
-podawanie wartości twardości wg wybranej tabeli przeliczeniowej
-płynna regulacja oświetlenia
-kryterium kwalifikacji wyniku OK/NG
-edycja danych pomiarowych
(modele FV-810e, FV-810)

Rozbudowa o dodatkowe funkcje automatyczne
możliwe jest wyposażenie twardościomierza w automatyczny stolik X-Y, kamerę video, komputer PC z oprogramowaniem do automatycznego pomiaru (AR), automatycznego sterowania stolikiem (AS) lub automatycznego odczytu i przesuwu stolika (ARS)
(modele FV-300 i FV-810)